//La llar d’infants Sant Jordi de Mataró i les famílies
Llar d''infants

La llar d’infants Sant Jordi de Mataró i les famílies

Lluny queden aquells temps en el que les escoles en general, els centres educatius en particular i les llars d»infants en concret eren indrets estancs on els nens i nenes tan sols anaven mecànicament les hores lectives o extraescolars corresponents i res més, avui en dia cap llar d»infants Barcelona ni d»arreu ja és un sistema estanc on únicament es va a «aprendre», avui les llars d»infants configuren espais d»aprenentatge i de desenvolupament integral de la personalitat dels nens i nenes i tot això es fa amb la interacció i la relació permanent amb les famílies.

La llar d»infants Sant Jordi de Mataró és especialment un lloc on el teu fill o filla no només anirà allà a estar-s’hi unes hores determinades i prou, sinó que la llar d»infants es convertirà en una part mes del seu dia a dia, però integrada i relacionada amb el seu entorn familiar.

Llar d''infants

A mes aquesta relació de la llar d»infants amb les famílies, no permet tan sols que el nen o nena visqui un creixement i un desenvolupament integral i entrelligat, ni tan sols faculta exclusivament que la llar d’infants sigui una extensió de la família, sinó que permet que la mateixa família s»impliqui en la “vida” de la mateixa llar d»infants, en el dia a dia educatiu i formatiu del seu fill, i això aporta molts beneficis a totes les parts.

I com es tradueix això en accions concretes? Com participa la família a la «vida» de la llar d»infants Sant Jordi? Diverses són les possibilitats que la llar fica a disposició de les famílies: des d’un lloc online d»informació per a les famílies, fins a xerrades presencials impartides per professionals. Passant tot això per opcions concretes que ajudaran a implicar les famílies a la llar com són per exemple activitats obertes a les famílies on conjuntament amb els nens i nenes s’explicaran contes infantils, i fins i tot la possibilitat de celebrar la festa d»aniversari del nen o nena dins de la mateixa llar d»infants.